Portál cestujem standardnepostupy sk


Vitajte, vyberte prosím účel cesty

Formulár pred plánovaným vycestovaním z územia SR do zahraničia (aj zo zahraničia na územie SR) za účelom podania plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia

Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môžu prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva SR ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení.