Návrat z lekárskeho vyšetrenia v zahraničí


Vyplniť bezprostredne po návrate zo zahraničia

!!! Dôležité. Tento formulár vypĺňajú aj pacienti, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí kde podstúpili plánovanú operačnú alebo inú protokolárnú liečbu pre svoje život limitujúce ochorenie. V takomto prípade je potrebné mať pri sebe prepúšťaciu správu a odporúčanie ošetrujúceho lekára, že je odporúčaná nie štátna, ale domáca dobrovoľná izolácia a formulár vyplniť najneskôr 48 hodín pred plánovaným návratom na územie SR.

Formulár po návrate zo zahraničia za účelom poskytnutia plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia.

Pacient, ktorému bola poskytnutá liečba


Pri nahrávaní súboru prosím použite len súbory vo formáte: pdf, jpg a pngCestovali ste s doprovodom?

Sprevádzajúca osoba


Odporúčanie: Odporúčame, aby ste bezodkladne po návrate zo zahraničia informovali svojho všeobecného lekára o návrate a dohodli sa s ním na sledovaní Vášho zdravotného stavu.

Dôvod prechodu štátnych hraníc za účelom návratu do SR zo zahraničia kde bola poskytnutá protokolárna onkologická alebo iná život zachraňujúca liečba z dôvodu ktorej je nutné pokračovať nie v štátnej nariadenej, ale v domácej odporúčanej karanténe